Geçmiş Dönem Şube Yönetim Kurulları

6. Dönem (31.01.1960-27.01.1962)

İdare Heyeti Reisi: Aydın Boysan
İdare Heyeti Reis Vekili: Arman Güran
Katip Aza: M. Erol Kulaksızoğlu
Muhasip Aza: Lütfi Zeren
Aza: Maruf Önal
Aza: Affan Kırımlı
Aza: Hayati Tabanlıoğlu