Geçmiş Dönem Şube Yönetim Kurulları

42. Dönem (20.02.2012-21.02.2014)

Başkan: Deniz İncedayı
II. Başkan: M.Sabri Orcan
Sekreter Üye: C.Sami Yılmaztürk
Sayman Üye: Ömer Mutlu
Üye: Feride Önal
Üye: Gazanfer Karlıca
Üye: Mustafa Fazlıoğlu
Üye: Hüseyin Hüsnü Kargın
Üye: Mehmet Zafer Akdemir
Üye: Rahmi Ümit Bayrak
Üye: Zeynep Eres

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
Bahri Güntürkün (3.12.2013'e kadar)
Taner Orhon
İnci Şahin Olgun
Günay Özışık
Engin Yıldız
Doğan Sancak
M. Tolga Akbulut
İbrahim Hancıoğlu
Serhat Başdoğan
Mustafa Orkun Özüer
Eser Yağcı