Geçmiş Dönem Şube Yönetim Kurulları

41. Dönem (17.03.2010-18.02.2012)

Başkan: Deniz İncedayı
II. Başkan: M.Sabri Orcan
Sekreter Üye: C.Sami Yılmaztürk
Sayman Üye: Ömer Mutlu
Üye: Gazanfer Karlıca
Üye: Tores Dinçöz (20.12.2011 İstifa)
Üye: Mustafa Fazlıoğlu
Üye: Feride Önal
Üye: Ayşen Ciravoğlu
Üye: Hüseyin Kargın
Üye: Taner Orhon (20.12.2011 İtibaren)
Üye: Yılmaz Yıldırım

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
Taner Orhon (20.12.2012'ye kadar)
Doğan Sancak
Günay Özışık
Elif Şahin
Mahmut Durmuş
Ahmet Yılmaz
İmre Özbek Eren
İbrahim Hancıoğlu
Engin Yıldız
İlker Ertuğrul
Nazir Korkmaz