Geçmiş Dönem Şube Yönetim Kurulları

5. Dönem (02.02.1960-24.01.1961)

İdare Heyeti Reisi: Mesut Evren
II. Reis: Sadi Ulkay (İstifa 01.09.1960)
II.Reis: Hüseyin Osman Baban (15.12.1960)
Sekreter Üye: Nevzat Kurdoğlu
Muhasip: Vahit Erhan
Üye: Niyazi Duranay
Üye: Hüseyin Osman Baban
Üye: Cengiz Özgüven
Üye: Erdem Talu (08.09.1960)