Geçmiş Dönem Şube Yönetim Kurulları

32. Dönem (19.02.1992-18.02.1994)

Başkan: Oktay Ekinci
II. Başkan: Cengiz Eruzun
Sekreter Üye: İsmail Ertensayman
Üye: Necip Mutlu
Üye: Yıldız Uysal
Üye: Kaya Dinçer
Üye: Ernur Kalender
Üye: Raman Kalyoncuoğlu (İstifa 29.09.1992)
Üye: Yalçın Karakaya (İstifa 18.01.1994)
Üye: Mehmet Bozkurt (İstifa 25.01.1994)
Üye: Şinasi Sonuç
Üye: Ümran Yılmaz (29.09.1992'den İtibaren)
Üye: Haluk Uyar (18.01.1994'den İtibaren)
Üye: Armağan Şamcı (25.01.1994'den İtibaren)
Üye: İbrahim Tevetoğlu (01.02.1994'den İtibaren)