Geçmiş Dönem Şube Yönetim Kurulları

28. Dönem (19.01.1984-15.01.1986)

Başkan: Niyazi Duranay
II. Başkan: Memik Yapıcı
Sekreter Üye: Salih Şencan
Sayman Üye: Huriye Nacar
Üye: Türkız Özbursalı
Üye: Rengin Yonat (03.07.1984'den İtibaren)
Üye: Sultan Pınar (23.10.1984'den İtibaren)
Üye: Sinan Mert Şener (İstifa 03.07.1984)
Üye: Şendur Ergünü (İstifa 23.10.1984)