Geçmiş Dönem Şube Yönetim Kurulları

24. Dönem (23.01.1979-15.01.1980)

Başkan: Mehmet Fevzi Ulus
II. Başkan: Erdal Aktulga
Sekreter Üye: Niyazi Duranay
Sayman Üye: Mehmet Bayhan
Üye: Hasan Çakır
Üye: Yücel Gürsel
Üye: Mehmet Yıldız