Geçmiş Dönem Şube Yönetim Kurulları

17. Dönem (16.01.1972-14.01.1973)

Başkan: Niyazi Duranay
II. Başkan: Müşfik Erem
Sekreter Üye: Engin Omacan
Sayman Üye: Muhterem Yavuz
Üye: Somer Ural
Üye: Nili Özalp
Üye: Musa Samastı (İstifa 31.05.1972)