Geçmiş Dönem Şube Yönetim Kurulları

13. Dönem (19.01.1968-02.01.1969)

Başkan: Niyazi Duranay
II.Başkan: Vahit Erhan
Sekreter Üye: Demirtaş Ceyhun
Muhasip Üye: Erdem Yiğiter
Üye: Orhan Şiper (İstifa 15.03.1968)
Üye: Nevzat Kurdoğlu
Üye: Muhteşem Giray (İstifa 01.03.1968)
Üye: Erdal Aktulga (15.03.1968'den İtibaren)
Üye: Gazanfer Erim (01.03.1968'den İtibaren)