Geçmiş Dönem Şube Yönetim Kurulları

12. Dönem (10.01.1967-25.12.1967)

Başkan: Niyazi Duranay
II.Başkan: Vahit Erhan
Sekreter Üye: Demirtaş Ceyhun
Muhasip Üye: Ahmet Fuad Yüzbaş
Üye: M.Nevzat Erol
Üye: Ş.Nurdoğan Özkaya
Üye: Hikmet Koç