Çalışma Kurulları

Afet Komitesi

(09 Haziran 2012)

Afet Komitesi'nin gerekçesi, amacı ve hedefi aşağıdaki gibidir. Afet Komitesi Gerekçe Türkiye’de yer ka...